Tribuna Zdounky

Druh projektu: Rekonstrukce tribuny

Místo: Zdounky

Klient: MORAVASTAV Kroměříž spol. s r. o.

Parametry:

  • Úpravu a rekonstrukci tribuny obce na hřišti TJ Zdounky
  • Zpevnění střechy tribuny 

Byli jsme osloveni firmou MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r. o., abychom se podíleli na rekonstrukci tribuny fotbalového hřiště. 

Ze statického hlediska tribuna už nevyhovovala aktuálním normám.  Proběhla rekonstrukce stávající konstrukce, zesílení vazníků a nová dodávka a montáž vaznic.

Původní i nová ocelová konstrukce dostaly nový, kvalitní nátěr. V další fází projektu byla nahrazena původní krytina střechy novými trapézovými plechy včetně klempířských doplňků.
Dodávkou a montáží  nových sedaček a zábradlí byla celá rekonstrukce ukončena..

Reference:

Firma Kovoline byla oslovena jako subdodavatel na akci „TRIBUNA ZDOUNKY“. Jednalo se o úpravu, rekonstrukci a zpevnění střechy tribuny na hřišti TJ Zdounky.

Komunikace probíhala bezproblémově, v průběhu stavby bylo potřeba upravovat některé detaily, nicméně s tím se setkáváme běžně u všech staveb. Já jako technický dozor investora jsem upozornil na problematické detaily, ty se průběžně řešily a byly ke spokojenosti všech zúčastněných stran odstraněny.

Předání proběhlo řádně, v dohodnutém termínu. Pan starosta i zástupci sportovního klubu jsou maximálně spokojeni. Jedná se o sportovní zařízení obce, přístupné všem občanům a setkali jsme se s pozitivními ohlasy. Stavba 100% prohlédla.


Fotogalerie