Skladová hala Remaq

Druh projektu: Skladová hala REMAQ 

Místo: Otrokovice

Klient: Temini Stav s.r.o. 

Investor: Remaq, s.r.o.

Parametry: Celková hmotnost 

Na podzim roku 2019 jsme provedli realizaci třech stavebních objektů v areálu  firmy REMAQ, s.r.o. v Otrokovicích.

Co  se týče rozsahu, tak největší část prací byla uskutečněna na skladovací hale, kde jsme namontovali 12t  pomocné  ocelové konstrukce do prefabrikovaného železobetonového skeletu pro výplně otvorů a uchycení požárního žebříku. Veškeré  tyto konstrukce byly  dle  požadavku  PBŘ opatřeny protipožárním zpěňovacím  nátěrem  s  odolností  45 minut.

Dále  proběhla  kompletní montáž  střešního  skládaného pláště  na  nosném  trapézovém plechu s vrstvou tepelné izolace a PVC fólie s příslušnou požární odolností o výměře 2000 m2.

Následoval stěnový plášť pomocí sendvičových panelů s výplní z minerální vaty. Samozřejmostí bylo veškeré klempířské olemování a okapový systém. Na dodatečnou žádost zákazníka jsme vyřešili také dodávku a montáž sekčních průmyslových vrat. Paralelně s touto dodávkou proběhla také výstavba dvou menších ocelových přístřešků o celkové hmotnosti 6 tun. Přístřešky slouží jednak pro obslužný dopravní systém u  sil a  u  vstupu do  areálu  jako  úschovna kol
a motocyklů.

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie