Přístavba Kněžpole

Druh stavby: Přístavba výrobní haly

Místo: Kněžpole

Klient: AZ Beton s.r.o. 

Parametry: Celková hmotnost OK 3000 kg, konstrukční prvky METSEC 3800 kg, plocha opláštění 500 m2

Na základě dlouholetých dobrých vztahů s našim zákazníkem firmou AZ Beton s.r.o. jsme realizovali zakázku přístavby, resp. rozšíření výrobní haly v sídle společnosti v Kněžpoli. V rámci instalace nové technologie zákazníka došlo k rozšíření stávající výrobní haly o přístavbu                      s půdorysným rozměrem 43x4,5m.
Ocelová konstrukce byla projekčně navržena přesně na míru pro možnost pohybu nového pojízdného automatického zakladače. Jednalo se o jednopodlažní zateplený objekt, kdy byl stěnový plášť proveden pomocí sendvičových panelů s polyuretanovým jádrem.
Střešní skladbu jsme vyřešili souvrstvím teplené izolace z polystyrenu a hydroizolační PVC fólií s vnějším okapovým systémem. V rámci napojení stávající panelové a nové fóliové střechy bylo nutno vyřešit specifický přechodový detail.
V požadavku zákazníka byly také úpravy na stávající části haly, které obnášely demontáže a dodávky ocelových výměn pro osazení nových sekčních vrat, dveří a umístění dopravníkových výstupů technologie investora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie