Mobilní hala

Druh stavby: Mobilní víceúčelová hala

Primární konstrukce: Ocelová z IPE a jeklových profilů

Sekundární konstrukce: pozinkovaný ocelový plech typu S 350 GD

Rozměry: 8x21 m, okapová výška 4,85 m, spád střechy 6%

Za úspěch naší společnosti vděčíme i projektu “mobilní hala”, do kterého do budoucna vkládáme velké naděje. Jedná se o halu, která svými vlastnostmi a povahou uspokojí i náročného zákazníka.

Hala je založena na demontovatelných betonových trámech, které jsou umístěny volně na stávající zpevněné asfaltové nebo betonové ploše. Pomocí kotevních šroubů je k základu upevněna primární ocelová konstrukce, která je navržena z IPE a jackelových profilů.

Sekundární konstrukce se skládá z ohýbaných plechových profilů tvaru „Z“ v různých tloušťkách, které jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu typu S 350 GD. V případě nezateplené varianty je opláštění stěn a střechy provedeno pomocí trapézového plechu.

Půdorysné rozměry jsou 8 x 21 m, okapová výška je 4,85 metru (od asfaltové zpevněné plochy po hranu střechy). Střecha je sedlová se spádem cca 6 %.

Na fotografiích vidíte mobilní halu, která slouží společnosti DEK, a.s. jako sklad stavebního materiálu.

Fotogalerie