Druh projektu: výroba a dodání komponentů pro revitalizaci nevyužívaných prostor

Místo: Kunovice

Klient: JEFR montage

Parametry:

  • rekonstrukce starých prostor
  • realizace přístavku
  • nadstavba administrativy

Už na podzim 2019 jsme byli osloveni, abychom se podíleli na přestavbě bývalé galvanovny. Díky nám tak vznikají nové výrobní prostory pro letecký, automobilový a kosmický průmysl.

Původní jednopatrová budova byla tvořena železobetonovou konstrukcí, na kterou byly nainstalovány nové příhradové vazníky.  Pomocí těchto vazníků se podařilo rozdělit prostor na více podlaží.

Nainstalovaly se výtahové šachty, vnitřní i venkovní schodiště. Do stávajících železobetonových sloupů se kotvily rošty pro uchycení stěnových panelů. Prováděly se výměny oken, dveří a vrat.

Součástí projektu bylo rozšíření budovy o přístavek a zvýšení o nadstavbu administrativy - celá budova vyrostla o další patro.

 


Fotogalerie