Mobilní hala

Mobilní hala

Za úspěch naší společnosti vděčíme i projektu “mobilní hala”, do kterého do budoucna vkládáme velké naděje. Jedná se o halu, která svými vlastnostmi a povahou uspokojí i náročného zákazníka.

Hala je založena na demontovatelných betonových trámech, které jsou umístěny volně na stávající zpevněné asfaltové nebo betonové ploše. Pomocí kotevních šroubů je k základu upevněna primární ocelová konstrukce, která je navržena z IPE a jackelových profilů.

Sekundární konstrukce se skládá z ohýbaných plechových profilů tvaru „Z“ v různých tloušťkách, které jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu typu S 350 GD. V případě nezateplené varianty je opláštění stěn a střechy provedeno pomocí trapézového plechu.

Půdorysné rozměry jsou 8 x 21 m, okapová výška je 4,85 metru (od asfaltové zpevněné plochy po hranu střechy). Střecha je sedlová se spádem cca 6 %.

Na fotografiích vidíte mobilní halu, která slouží společnosti DEK, a.s. jako sklad stavebního materiálu.

účel: mobilní demontovatelná víceúčelová hala
primární konstrukce: ocelová z IPE a jackelových profilů
sekundární konstrukce: pozinkovaný ocelový plech typu S 350 GD
rozměry: 8x21 metrů
okapová výška: 4,85 metru
spád střechy: 6 %
Mobilní hala