MB Tool

MB Tool

Se společností MB TOOL s.r.o. spolupracujeme již delší dobu a naše dodávky se dají rozdělit do dvou skupin.

V prvním případě se jedná o různé zámečnické a klempířské výrobky sloužící přímo ve výrobě samotné (stojany pod technologie, protihlukové příčky mezi stroji).

Do druhé skupiny dodávek patří  stavební činnosti v areálu podniku MB TOOL.
Na fotografiích vidíte  administrativní budovu této firmy.

Zrealizovali jsme kompletní dodávku a montáž odvětrávaného kazetového opláštění, včetně elektricky ovládaných žaluzií.

Součástí zakázky byla i přístavba vrátnice ve stejném designu včetně zednických prací (nové zpevněné plochy, položení  základů).

účel stavby: administrativní budova firmy
realizace: opláštění včetně el. žaluzií
další dodávka: přístavba vrátnice vč. zednických prací
parametry: 492 metrů čtverečních a 16 tun ocelové konstrukce
MB Tool