q studio

q studio

Nestavíme vždy jen nové stavby, ale rekonstruujeme i starší objekty. Na fotografiích vidíte zrekonstruovanou hospodářskou budovu, kterou jsme proměnili ve fotoateliér.

Konkrétně se jednalo o rekonstrukci stropů prvního podlaží. Speciálně pro potřeby závěsného systému v ateliéru bylo potřeba vybudovat střešní konstrukci, kterou jsme řešili nosníky z HEB profilů. Ty byly zabudovány do stěn a na ně se následně namontoval stříbrně lakovaný trapézový plech.

Montáž profilů byla velmi náročná, protože všechny nosníky musely být instalovány ručně nebo pomocí ručně ovládaných zařízení.

Váha jednoho nosníku byla 980 kg, celá dodávka činila cca 15 tun materiálu.

účel stavby: rekonstrukce hospodářské budovy na ateliér
specifikace: zabudování HEB profilů do stěn + montáž trapézového plechu
hmotnost dodávky: 15 tun
q studio