DK Mont Mohelnice

DK Mont Mohelnice

Společnost DK mont s.r.o. si nás vybrala jako dodavatele stavby  moderní ocelové haly o rozměrech 85 x 48 metrů, která slouží jako výrobní prostor pro sádrokartonové profily.

Naše dodávka činila přes 200 tun ocelové konstrukce včetně jeřábových drah a šlo tak o jednu z našich největších realizovaných staveb.

Opláštění této haly bylo provedeno z izolačních sendvičových PUR panelů tloušťky 100 mm.

Prosvětlení výrobních prostor jsme vyřešili instalací střešních obloukových světlíků.

Součástí naší spolupráce byly také rekonstrukce dalších skladovacích hal, které můžete vidět  na leteckém snímku.

Spolupráce se společností DK mont s.r.o. nám přinesla cenné zkušenosti  a jsme moc rádi, že pokračuje až do dnešní doby.

účel stavby: výrobní hala
hmotnost dodávky: 200 tun oceli vč. jeřábových drah
rozměry haly: 85x48 metrů
opláštění: PUR panely 100 mm
DK Mont Mohelnice